Vận chuyển bằng xe bồn inox (hàng lỏng)

 • Hệ thống xe bồn inox chuyên dụng, đa dạng tải trọng từ 10 đến 35 tấn, bao gồm xe tải bồn, đầu kéo Rơ mooc bồn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng: mật rỉ đường (mật mía), cồn nước, mỡ cá, dầu ăn, hoá chất, phân bón dạng lỏng, v..v
 • Số lượng xe chủ sở hữu: 60 chiếc.
 • Số lượng xe vệ tinh liên kết: 80 chiếc. 
 • Tổng số lượng xe: 140 chiếc. 
 • Năng lực vận chuyển bình quân 800.000 tấn/năm 
 • Vận chuyển hàng trên toàn quốc, mở rộng vận chuyển từ Lào, Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
...
 • Hệ thống xe bồn inox chuyên dụng, đa dạng tải trọng từ 10 đến 35 tấn, bao gồm xe tải bồn, đầu kéo Rơ mooc bồn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng: mật rỉ đường (mật mía), cồn nước, mỡ cá, dầu ăn, hoá chất, phân bón dạng lỏng, v..v
 • Số lượng xe chủ sở hữu: 60 chiếc.
 • Số lượng xe vệ tinh liên kết: 80 chiếc. 
 • Tổng số lượng xe: 140 chiếc. 
 • Năng lực vận chuyển bình quân 600.000 tấn/năm 
 • Vận chuyển hàng trên toàn quốc, mở rộng vận chuyển từ Lào, Campuchia về Việt Nam và ngược lại.