Vận chuyển bằng xe tải (hàng xá, hàng đóng bao, hàng thùng)

  • Với đội xe đa dạng nhiều chủng loại từ 580kg - 35 tấn, bao gồm xe tải thùng các loại, xe đầu kéo Rơ-mooc container, Rơ-mooc sàn, đáp ứng mọi yêu cầu về tải trọng và sản lượng.
  • Số lượng xe chủ sở hữu: 50 chiếc.
  • Số lượng xe vệ tinh liên kết: 70 chiếc. 
  • Tổng số lượng xe: 120 chiếc. 
  • Năng lực vận chuyển bình quân 600.000 tấn/năm