Đại lý hải quan xuất nhập khẩu
Đại lý hải quan xuất nhập khẩu

TTC Logistics cung cấp các dịch vụ Đại lý hải quan liên quan đến thủ tục hải quan xuất, nhập khẩu hàng hóa bao gồm: 

  • Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ
  • Tư vấn và kiểm tra chính sách các mặt hàng, chính sách về thuế
  • Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa
  • Chuẩn bị các loại chứng từ cần thiết để lên tờ khai hải quan
  • Khai báo hải quan điện tử
  • Làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, Khu chế xuất, Khu Công nghiệp,...
  • Thông quan và thanh lý tờ khai Hải quan. 
  • Dịch vụ làm giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, C/O,....